Pomniki przyrody

Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum)
obw. 285 cm, Gilów, Park wiejski, środkowa część

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
obw. 400 cm, Kietlin, przy zbiorniku wodnym

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
obw. 380 cm, Kietlin, przy zbiorniku wodnym

Platan klonolistny (Platanus x hispanica)
obw. 530 cm, Kietlin, Park wiejski 20 m od pałacu

Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior)
obw. 430 cm, Piotrkówek, Park wiejski, koło budynku szkolnego

Lipa szerokolistna (Tilia platyphyllos)
obw. 430 cm, Piotrkówek, Park wiejski

Wierzba płacząca (Salix sepulclaris)
obw. 315 cm, Niemcza, ul. Dębowa

Buk pospolity (Fagus sylvatica)
obw. 445 cm, Przerzeczyn Zdrój, 60 m od biura GHZ

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
obw. 408 cm, Przerzeczyn Zdrój 80 m od biura GHZ

 

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
obw. 380 cm, Przerzeczyn Zdrój, 45 m od biura GHZ

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
obw. 320 cm, Przerzeczyn Zdrój, podnóże skarpy stanowiącej obniżenie dolnego odcinka rzeki

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
obw. 414 cm, Przerzeczyn Zdrój, podnóże skarpy rzeki Ślęży w odl. 10 m od pól uprawowych i 300 m od sanatorium

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
obw. 394 cm, Przerzeczyn Zdrój, nad rzeką Ślężą w odl. 10 m od pawilonu sanatoryjnego „B”

Cis pospolity (Taxus baccata)
obw. 245 cm, Przerzeczyn Zdrój, ścieżka do biura GHZ

Cis pospolity (Taxus baccata)
obw. 205 cm; Przerzeczyn Zdrój, 50 m do biura GHZ

Cis pospolity (Taxus baccata)
Forma krzewiasta, Przerzeczyn Zdrój, 40 m do biura GHZ

Platan klonolistny (Platanus x acerifolia)
obw. 400 cm, Przerzeczyn Zdrój 60 m do biura GHZ

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
obw. 375 cm, Gola Dzierżoniowska, park wiejski 20 m od kolejki wąskotorowej

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
obw. 450 cm, Gola Dzierżoniowska, park wiejski po lewej stronie cieku, 40 m od pastwisk

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
obw. 386 cm, Gola Dzierżoniowska, 40 m od przejścia przez ciek w rozwidleniu dróg

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
obw. 370 cm, Gola Dzierżoniowska po prawej stronie cieku w odl. 30 m od Jaru

Dąb szypułkowy (Quercus robur)
obw. 375 cm, Gola Dzierżoniowska po prawej stronie cieku

Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum)
obw. 262 cm, Gola Dzierżoniowska, przy dwóch wodospadach

Lipa drobnolistna (Tilia cordata)
obw. 390 cm, Gola Dzierżoniowska, w Jarze 140 m od ruin zamku

Aleja kasztanowcowa – Kasztanowiec biały (Aesculus hippocastanum)
Gilów, przy drodze Gilów – Kośmin

Magnolia drzewiasta (Magnolia acuminata)
obw. 169 cm, Przerzeczyn Zdrój ul. Batalionów Chłopskich 17, obręb działki nr 335/1 będącej w zarządzie Ośrodka Hodowli Zarodkowej