Prastara Niemcza wita dziś nie tylko chlebem i solą, ale i kiełbasą i miodem!


 

Niemcza szczyci się pierwszą wzmianką pisemną juz z roku 990, kiedy to anonimowy kronikarz zwany mnichem sazawskim ubolewa nad utratą Niemczy na rzecz państwa polskiego: "Nemechi perdita est".

Zarówno wcześniejsze dzieje - dokumentowane licznymi stanowiskami archeologicznymi, jak i bogate dzieje późniejsze miasta i okolic zadowolą pasjonatów historii, ale i miłośnicy przyrody znajdą tu sporo ciekawostek dla siebie: poczynając od geologii ze skarbami jubilerskimi a skończywszy na świecie przyrody ożywionej - tak fauny, jak i flory.

W Gminie Niemcza znajdzie sie też strawa dla ducha - od tzw. kultury wysokiej - prelekcje, wykłady, odczyty, koncerty, aż po kolorowe festyny i biesiady ludowe ze wspaniałymi wielokrotnie nagradzanymi produktami lokalnymi!

 

ZAPRASZAMY - SPRAWDŹ NAS!