• Ruiny pałacu w Borzygniewie
  Ruiny pałacu w Borzygniewie
 • Ruiny pałacu w Mietkowie
  Ruiny pałacu w Mietkowie
 • Ruiny pałacu w Maniowie Małym
  Ruiny pałacu w Maniowie Małym
 • Zamek w Domanicach
  Zamek w Domanicach

Zamki, pałace, dwory i obiekty towarzyszące

PAŁAC PÓŹNORENESANSOWY W BORZYGNIEWIE

Zbudowany na początku XVII w. Budowla powstała na planie prostokąta, kryta była dachami dwuspadowymi. Budynek ten był czworoboczny, dwutraktowy, z wysokimi podwójnymi szczytami. Jego późnorenesansowy charakter zatarły przebudowy w XVIII i XIX w. Zachowało się sklepienie kolebkowe w sieni wejściowej oraz portal ze starą tarczą. Pałac został znizczony w 1945 r.

 

PAŁAC W MIETKOWIE

Pierwotnie wieża obronna, rozbudowana  na obronny dwór w XVIII w. W II poł. XIX w. dwór przebudowana na pałac, który stanowi własność Gminy Mietków. Do dzisiaj zachwały się jedynie riuny tej neogotyckiej budowli. Jest to murowany, dwupiętrowy budynek.W południowej części zachowały się resztki wieży mieszkalnej z XVI w. W części parterowej wieży zanjduje się pomieszczenie ze sklepieniem kolebkowym, wspartym na jednym słupie. W części renesansowej zachowały się także kamienne obramienia okienne. Całą elewację zdobią narożne wieżyczki. Ciekawostką w ruinie pałacu jest zachowana posadzka pałacowa.

 

PAŁAC W MILINIE

Renesansowy pałac z początków XVII w., pierwotnie otoczony fosą, przebudowany w latace w XIX w. Budowla jest murowana, trójskrzydłowa, zbudowana na planie podkowy. Portal ozdobiony jest pilastrami podtrzymującymi gzyms i kamienne wazony.

 

PAŁAC W PROSZKOWICACH

Zbudowany na początku XVIII w., w którym w późniejszym czasie mieściła się szkoła dla dziewcząt. Do dziś zachowała się pierwotna bryła budowli.

 

PAŁAC W MANIOWIE WIELKIM

Zbudowany w XVI-XVIII w. i przebudowany w 1893 r.. Wokół budowli znajdują się skromne, klasycystyczne zabudowania przydworskie z początku XIX w.

 

PAŁAC W MANIOWIE MAŁYM

Budowla pochodzi z poł. XVIII w., przebudowana w stylu klasycystycznym w II poł. XIX w. Budynek pałacu podwyższono o piętro, dodano dobudówkę. Dokoano rónież wielu zmian w elewacji. W 1945 r. pałac został doszczętnie zniszczony i nigdy nie został odbudowany. Ruiny pałacu mieszczą się w ciekawym miejscu na skraju doliny. W pobliżu pałacu znajduje się spichlerz z 1746 r.

 

DWÓR rodziny von Saurma-Jeltsch w Wawrzeńczycach

Powstał w latach 90. XVIII w.. Dwór uzyskał cechy neogotyku po przebudowie na początku XIX w. Jest to bryła dwuskrzydłowa, z wysoką wieżą w narożu. Zachowały się resztki murów przyziemia, tarasu ze schodami oraz brama wjazdowa i fontanna ze stawem przy budynku.

 

ZAMEK W DOMANICACH

Najcenniejszym zabytkiem Domanic jest zamek z zabudową gospodarczą i parkiem. Budowla zamku wyglądem przypomina bardziej pałac. Obronna budowla powstała na skale prawdopodopbnie już w XIII w., ale nie wiadomo nic o jego wyglądzie z tego okresu, ponieważ był wielokrotnie przebudowywany. W obecnym kształcie istnieje od 1600 r.. Został przebudowany w II poł. XVII i XVIII w. oraz gruntownie około 1820 r. według projektu wrocławskiego architekta Karla Gottfrieda Geisslera, potem jeszcze nieznacznie w 1910 r.. Wewnątrz w części pomieszczeń zachowały się stropy i ściany ozdobione dekoracją sztukatorską. Na szczególną uwagę zasługują dobrze zachowane kominki i piękne piece kaflowe. Zamek od reszty zespołu oddziela sucha fosa, przez którą prowadzi kamienny, sklepiony, trójprzęsłowy most, zaś ogród jest ograniczony kamiennym murem i pseudobastejami.

 

ZESPÓŁ PAŁACOWO-FOLWARCZNY W CHWAŁOWIE

Pałac pochodzi z końca XIX w., a przebudowany był w pocz. XX w.. Jest to prosta budowla złożona na rzucie prostokąta, trójkondygnacyjna, z gzymsami międzypiętrowymi. Obok pałacu, przy obszernym dziedzińcu znajduje się zabudowa gospodarcza. W skład jej wchodzą: murowana oficyna mieszkalno-gospodarcza z ok. poł. XIX w., budynek gospodarczy z końca XIX w., stodoła z 1889 r., wozownia z przełomu XIX-XX w. i wiata z pocz. XX w..