• Herb Gminy Mietków
  Herb Gminy Mietków
 • Jezioro Mietkowskie
  Jezioro Mietkowskie
 • Panorama Zalewu Mietkowskiego
  Panorama Zalewu Mietkowskiego
 • Zalew Mietkowski od strony Borzygniewu
  Zalew Mietkowski od strony Borzygniewu
 • Zachód słońca w Mietkowie
  Zachód słońca w Mietkowie
 • Pola uprawne
  Pola uprawne

Gmina Mietków wita na portalu Informacji Turystycznej

 

 

 

GMINA MIETKÓW

pow. Wrocławski, woj. dolnośląskie

 

 

Gmina Mietków położona jest na płaszczyźnie Niziny Śląskiej w dolinach dwóch rzek: Strzegomki (na północy) i Bystrzycy (na południu). Na północy gmina graniczy z autostradą A4, na południu z drogą krajową Nr 35. Przez Mietków przebiega linia kolejowa Wrocław-Jelenia Góra. Ze względu na wysokiej klasy gleby gmina Mietków ma charakter przede wszystkim rolniczy. Ponadto na terenie eksploatowane są kruszywa, żwiry i pospółki.

 

Na terenie Gminy Mietków znajduje się 14 wsi sołeckich (Borzygniew, Chwałów, Domanice, Dzikowa, Maniów, Maniów Mały, Maniów Wielki, Mietków, Milin, Piława, Proszkowice, Stróża, Ujów, Wawrzeńczyce). Gmina zajmuje powierzchnię 83 km2 oraz liczy około 3770 mieszkańców.

 

Obszar gminy jest ciekawy pod względem turystycznym. W pobliżu Wrocławia nie ma drugiego tak łatwo dostępnego terenu o charakterze rekreacyjnym, na którym znajduje się duży zbiornik wodny oraz malownicze doliny rzeczne. Największą atrakcją dla gminy jest sztuczny zbiornik “Mietków” o powierzchni ponad 900 ha, zbudowany na rzece Bystrzycy w 1986r., będący siedliskiem wielu gatunków ptaków  i atrakcją dla wędkarzy. Od 2011 roku nad Zalewem Mietkowskim działa nowoczesny Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji Powiatu Wrocławskiego w Borzygniewie, na terenie którego znajduje się wypożyczalnia sprzętu wodnego, Szkoła Windsurfingu oraz miejsca noclegowe.

 

Pas terenów gminy wzdłuż rzeki Bystrzycy zajmuje Park Krajobrazowy "Dolina Bystrzycy", w sąsiedztwie Mietkowa mieści się Ślężański Park Krajobrazowy, z którym tereny gminy Mietków powiązane są widokowo. Na obszarze gminy znajduje się wiele obiektów zabytkowych: kościoły, zespoły pałacowo-parkowo-folwarczne, zespoły podworskie, grodziska.

 

Największym atutem naszej gminy jest przyroda. Na terenie występuje dwanaście gatunków roślin chronionych i siedem rzadkich, a także ssaki chronione oraz zanotowano ponad dwieście chronionych gatunków ptaków.

 

Odległość od:         Wrocławia - ok. 35 km

                               Wałbrzycha - ok. 50 km

                               Świdnicy - ok. 25 km

 

Dojazd:                   PKP, PKS

 

 

 

 

 Każdy kto uznaje, że pominięto jakąś ważną informację, obiekt, wydarzenie, może uzupełnić bazę danych dosyłając do nas materiały na ten temat, a my umieścimy je na stronie.