Parki krajobrazowe

Nazwa: Ślężański Park Krajobrazowy
Miejsce: W otulinie ŚPK leży siedem miejscowości: Tąpadła, Wiry, Wirki, Mysłaków, Sady, Biała, Chwałków.
Opis: Utworzenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego miało na celu ochronę i zachowanie środowiska przyrodniczo - krajobrazowego, a szczególnie jej walory jakimi są rzeźba terenu i zróżnicowana budowa geologiczna.