• Pałac w Łagiewnikach - przed wojną
  Pałac w Łagiewnikach - przed wojną
 • Pałac w Łagiewnikach - przed wojną
  Pałac w Łagiewnikach - przed wojną
 • Pałac w Łagiewnikach - przed wojną
  Pałac w Łagiewnikach - przed wojną
 • Pałac w Sokolnikach (przed wojną)
  Pałac w Sokolnikach (przed wojną)
 • Pałac w Sokolnikach (przed wojną)
  Pałac w Sokolnikach (przed wojną)
 • Pałac w Łagiewnikach - 2000 rok
  Pałac w Łagiewnikach - 2000 rok
 • Pałac w Łagiewnikach - 2000 rok
  Pałac w Łagiewnikach - 2000 rok
 • Pałac w Łagiewnikach - 2012 rok
  Pałac w Łagiewnikach - 2012 rok
 • Pałac w Sokolnikach 2000 rok
  Pałac w Sokolnikach 2000 rok
 • Pałac w Sokolnikach 2000 rok
  Pałac w Sokolnikach 2000 rok

Zespoły pałacowo–parkowe, parki

Pałac o noegotyckich cechach w zespole pocysterskim przy ul. Nadrzecznej 27 w Łagiewnikach

 

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr 1118, decyzją z dnia 06.07.1964 r. Po II wojnie światowej budynek należał do POHZ w którym to znajdowały się biura zakładu. Po wielu latach nieużytkowania Agencja Rolna Skarbu Państwa we Wrocławiu w 2002 roku sprzedała pałac wraz z klasztorem i parkiem. 


Pałac jako część zespołu pałacowo-parkowo-folwarcznego w Sokolnikach nr 10,

 

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr 786, decyzją z dnia 11.10.1960 r. Po II wojnie światowej budynek należał do Państwowego Gospodarstwa Rolnego a następnie Państwowego Ośrodka Hodowli Zarodowej w Łagiewnikach w którym to znajdowały się biura, pomieszczenia hotelowe i sala w której odbywały się imprezy i uroczystości.

Po wielu latach nieużytkowania Agencja Rolna Skarbu Państwa we Wrocławiu  sprzedała budynek pałacu wraz z obok położonym folwarkiem i parkiem osobie prywatnej.