• Kościół w Sienicach
    Kościół w Sienicach

Kościół św. Izydora w Sienicach.

 

 

Filialny kościół w Sienicach to kościół poprotestancki, murowany, jednonawowy wzniesiony w XVII wieku. W nawie ołtarza głównego obraz namalowany na płótnie przedstawiający Świętą Rodzinę nieznanego malarza.

W latach 1965 – 67 kościół pokryto blachą i wprowadzono nową polichromię a w latach 1999 -2004 odnowiono elewację zewnętrzną i okienną.  

 

Wieś sołecka Sienice liczy ok 400 mieszkańców i jest najbardziej wysuniętą miejscowością od strony wschodniej w gminie Łagiewniki w pow. dzierżoniowskim. Graniczy z gminą Prusy w pow. strzelińskim. Jest typową wsią rolniczą. Sołtysem wsi jest p. Paweł Kondrakiewicz, który jest również radnym i przewodniczącym Rady Gminy Łagiewniki.

 

Kościół św. Izydora w Sienicach należy do parafii św. Jana Chrzciciela w Księgienicach Wielkich z siedzibą w Wilkowie Wielkim nr 10,

 

Proboszcz: ks. mgr Piotr KRZYWANIA, tel.: 74 837 87 88