• Kościół w Radzikowie
    Kościół w Radzikowie

Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Radzikowie.

Kościół parafialny pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Radzikowie z XIV wieku.


Wzmiankowany w 1333 r., wzniesiony w końcu XIV w., powiększony od południa w XVI w., przebudowany w XVIII w., restaurowany w pocz. XX w., remontowany w 1963 r. Orientowany, murowany, jednonawowy, z wieżą od zachodu, z prostokątnym prezbiterium nakrytym sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Zachował we wnętrzu barokowe wyposażenie z pocz. XVIII w. Do 1945 r. był kościołem ewangelickim.

Wpisany został do rejestru zabytków pod nr 805 decyzją
z dnia 05.12.1960 r.

 

Parafia Radzików

Radzików nr 54a,  tel.: 74 893 97 08

Proboszcz: ks. mgr Dariusz NOWAK

 

W skład parafii wchodzą następujące miejscowości:

Radzików, Sokolniki, Trzebnik i Białobrzezie z Gminy Kondratowice.
W latach 70-tych ubiegłego wieku została wybudowana kaplica mszalna Podwyższenia Krzyża Świętego w Białobrzeziu.