• Ratajno
    Ratajno

Kościół parafialny św. Antoniego w Ratajnie.

Kościół parafialny św. Antoniego w Ratajnie.

Kościół parafialny, orientowany, protestancki, zbudowano w latach 1848-49. Murowany z cegły i kamienia. Wnętrze halowe, jednonawowe.

Parafia Ratajno

Parafia św. Antoniego Padewskiego w Ratajnie należy do dekanatu Piława Górna w diecezji świdnickiej. Była erygowana w 1972 r.  Dawniej należała do dekanatu dzierżoniowskiego

Proboszcz: ks. dr hab. Wiesław HACZKIEWICZ. Tel.: 74 893 93 56.

 

   

W skład parafii wchodzą kościoły:

 

Kościół filialny pw. NMP Królowej Polski w Ligocie Wielkiej 

 

 

Kościół filialny pw. św. Jana Chrzciciela w Sieniawce 

 

 

Kaplica pw. sw. Krzysztofa w Przystroniu.