• Panorama Łagiewnik
  Panorama Łagiewnik
 • Łagiewniki z lotu ptaka
  Łagiewniki z lotu ptaka
 • Ulica Słowiańska
  Ulica Słowiańska
 • Ulica Wrocławska
  Ulica Wrocławska
 • WKS Śląsk ma swoich fanów
  WKS Śląsk ma swoich fanów
 • Łagiewnicka "Tama"
  Łagiewnicka "Tama"
 • Kościół pw.Św.Józefa
  Kościół pw.Św.Józefa
 • Dzwonnica kościoła MBCz
  Dzwonnica kościoła MBCz
 • Jaźwina
  Jaźwina
 • Sieniawka
  Sieniawka
 • Ligota Wielka
  Ligota Wielka
 • Oleszna
  Oleszna
 • Ratajno
  Ratajno
 • Sienice
  Sienice
 • Słupice
  Słupice
 • Radzików - kościół
  Radzików - kościół
 • Sieniawka - staw trzcinowy
  Sieniawka - staw trzcinowy

Gmina Łagiewniki wita na portalu Informacji Turystycznej

    

 

       Gmina Łagiewniki położona jest na południe od Wrocławia, w odległości około 32 km, granicząc z gminami Dzierżoniów (wiejską), Marcinowice, Sobótka, Jordanów Śl., Kondratowice i Niemcza. Na terenie gminy znajduje się 19 miejscowości, w tym 14 wsi sołeckich. Obszar gminy zajmuje 12 442 ha (tj. 124,4 km2). Gmina liczy około 7450 mieszkańców. Gęstość zaludnienia wynosi 60 mieszkańców /1 km2Gmina Łagiewniki wchodzi w skład powiatu dzierżoniowskiego, w województwie dolnośląskim. Powierzchnia gminy stanowi około 26 % powierzchni powiatu dzierżoniowskiego i 0,6 % powierzchni województwa dolnośląskiego. Ludność gminy Łagiewniki stanowi około 6,7 % ludności powiatu dzierżoniowskiego i 0,25 % ludności województwa dolnośląskiego. Dominującą funkcją gminy jest produkcja rolna. Występują tu bardzo korzystne warunki klimatyczno-glebowe do prowadzenia intensywnej gospodarki rolnej (produkcja buraka cukrowego, pszenicy, rzepaku i kukurydzy). Naturalne walory przyrodnicze stanowią o dużej atrakcyjności gminy dla rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Północna część gminy objęta jest ochroną prawną Ślężańskiego Parku Krajobrazowego wraz z jego otuliną (Góra Radunia oraz wsie Jaźwina, Kuchary, Uliczno, Młynica, Domaszów, Oleszna, Sokolniki). Ślężański Park Krajobrazowy, którego część obejmuje północne tereny gminy Łagiewniki ma szczególnie istotne znaczenie dla środowiska przyrodniczego, znajduje się w obrębie ekologicznego obszaru węzłowego o znaczeniu krajowym (według Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-Pl.). Gmina Łagiewniki to 14 sołectw: Jaźwina, Ligota Wielka, Łagiewniki, Młynica, Oleszna, Przystronie, Radzików, Ratajno, Sienice, Sieniawka, Stoszów, Sokolniki, Słupice i Trzebnik. Głównym ośrodkiem obsługi gminy jest wieś Łagiewniki licząca ponad 2.760 mieszkańców. Łagiewniki pełnią funkcję admonistracyjną, usługowo-handlową są centrum kulturalnym i sportowym gminy. W miejscowości funkcjonuje Gimnazjum Gminne, Szkoła Podstawowa i Przedszkole. Szkoły podstawowe są również w Olesznej i Jaźwinie. W Łagiewnikach przy ulicy Sportowej swoje miejsce ma centrum sportowo-rekreacyjne w skład którego wchodzą: boisko sportowe LKS "Zieloni" Łagiewniki, "ORLIK", plac rekreacyjno-sportowy, muszla koncerowa i zalew wodny "TAMA". Bieżące informacje z życia gminy dostepne są na stronie internetowej www.lagiewniki.pl, "Fcebooku" i "Naszej Klasie" na profilach "Moja Gmina Łagiewniki", oraz w miesięcznym biuletynine informacyjnym "KURIER ŁAGIEWNICKI". 

  

Zdjęcia - www.fotopolska.eu

 

Wirtualny spacer po gminie Łagiewniki

 

 

GMINA ŁAGIEWNIKI 2016 Z LOTU PTAKA