A A A

Zespoły pałacowo–parkowe, parki

 • Pałac w Dankowicach

  Dankowice

  Pałac powstał w XVIII wieku w latach 1730-1740. Architektem był prawdopodobnie Krzysztof Hacker budowniczy wrocławski. Zasadniczy budynek jest barokowy (obecnie w ruinie). Gruntownie przebudowany w pierwszej ćwierci XIX wieku w duchu neoklasycyzmu. Przybudówka powstała w końcu lat 70-tych XIX wieku jako osobne mieszkanie dla zarządcy majątku (obecnie zamieszkała). Ostatnia przebudowa nastąpiła na początku XX wieku.
  Pałac ma konstrukcje murowaną. Obecnie jest w ruinie bez dachu i z zawalonymi stropami i zasypanym wejściem do piwnic.

 • Pałac w Piotrówku

  Piotrówek

  Pałac został wzniesiony w stylu klasycystycznym w 1866 r, następnie powiększony o część wschodnią w 1898 r. Część starsza zachodnia została założona na planie prostokąta, z osiowymi ryzalitami, nakryta dachem czterospadowym. Część nowsza jest kwadratowa, z narożną kolistą wieżą z użytkowym poddaszem, nakryta jest czterospadowym dachem łamanym z lukarnami. Na południowym wschodzie od pałacu zachowały się fragmenty parku krajobrazowego. Obiekt obecnie ulega ciągłej dewastacji.

 • Zespół dworski Dankowice

  Pałac (oficynę dworską) wzniesiono w drugiej połowie XIX w. Obecnie nie nadaje się do użytku, z uwagi na stopniowe zniszczenia.

 • Zespół pałacowo-folwarczny Piotrówek

  Powstał w 1866 r. Aktualnie zdewastowany i stanowiący pustostan. W okolicy znajdują się stawy, z których część wykorzystywana jest przez wędkarzy.