A A A

Występowanie minerałów i kamieni półszlachetnych

  • Nefryt i Serpentynit

     Już w neolicie na zachód od Jordanowa oraz w okolicy Jańskiej Góry i Raduni znany był i wydobywany serpentynit i nefryt. Są to jedyne w Polsce dobrze udokumentowana złoża tych minerałów.  Jak podają zapiski historyczne surowce te, z racji swojej struktury wykorzystywane były przez ludy zamieszkujące okolice Ślęży i Raduni do wyrobu narzędzia i broń (topory ślężańskie, zapewne raczej kultowe niż użytkowe), a z nefrytu drobne narzędzia i ozdoby.Serpentynit po wypolerowaniu służył jako kamień ozdobny lub surowiec do wyrobu ozdobnych naczyń. W 1884 uruchomiono kamieniołom serpentynitu i nefrytu w Jordanowie Śląskim. Swego czasu kamienie te należały do najcenniejszych surowców mineralnych w Europie.