A A A

Pomniki przyrody

  • Drzewa pomnikowe

    Z uwagi na polożenie geograficzne gmina charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczo - krajobrazowymi. Część zachodnia gminy lezy w granicach Ślęzańskiego Parku Krajobrazowego i otuliny. Obręby połozone w obszarze Parku Krajobrazowego i otuiny to: Winna Góra, Piotówek, Janówek, Glinica, Tomice. W granicach gminy występują pomiki prrzyrody ozywionej, a najciekawsze z nich to: jesion wyniosły, lipa szerokolistna i buk zwyczajny w Piotrowku, dąb szypułkowy w Winnej Górze i Tomicach, dwa dęby szypulkowe w Winne Górze (Karolin). W oTomice, Glinica, Biskupice występują zabytkowe szpalery drzew, najczęściej wzdłuz głównych dróg do wsi lub cieków wodnych. W obrębie Piotrówek i Winna Góra znajdują się parki zabytkowe, a w Tomicach dobrze zachowany park naturalistyczny.