A A A

Piesze nizinne

Szlak Niebieski

Gmina ma charakter typowo rolniczy, jednak walory krajobrazowe oraz położenie południowo - zachodniej części gminy w granicach Ślężańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny powoduje, że mogą się tu rozwijać usługi turystyczne. Zwłaszcza okolice Karolina, Piotrówka, Tomic i Winnej Góry są predysponowane do pełnienia funkcji ośrodka obsługującego ruch turystyczny w gminie. Z Tomic przez Winną Górę biegnie niebieski szlak turystyczny w kierunku góry Gozdnik (315 m n.p.m.) i Przełęczy Słupickiej, znajdujących się w masywie Wzgórz Oleszeńskich. Dużym atutem gminy jest to, iż jej środowisko jest wolne od większych zanieczyszczeń i zagrożeń.

  • Niebieski

    Jordanów Śląski - Ślęża, 6 godz..

    Interesująca widokowa trasa przez wzgórza Oleszeńskie. Sporo na niej zabytków i stanowisk przyrodniczych. Zapoznaje z dawnym ośrodkiem kultowym na Raduni. Szlak przebiega przez Przełęcz Tąpadła, na szczyt Ślęży wchodzimy od strony zachodniej obok wieży widokowej