A A A

Parki krajobrazowe

  • Ślężański Park Krajobrazowy

    Ślężański Park Krajobrazowy powstał w 1988 r., w celu ochrony i zachowania środowiska przyrodniczo-krajobrazowego Masywu Ślęży, jego walorów kulturowych i historycznych. Do najcenniejszych dóbr Parku należy z pewnością naturalny krajobraz wraz z urozmaiconą rzeźbą terenu i zróżnicowaną budową geologiczną, a także nagromadzone i dobrze zachowane, unikatowe w skali Europy zabytki archeologiczne.