A A A
  • Pałac w Karolinie
    Pałac w Karolinie

Pałac w Karolinie

Klasycystyczny pałac z końca XVIII w., został gruntowanie przebudowany około 1830r. Siedzibę rozbudowano na początku dwudziestego stulecia. W XIX wieku założono park i wybudowano większość zabudowań folwarku. Od 1886 roku do końca drugiej wojny światowej majątek należał do rodziny von Websky. W Polsce Ludowej znacjonalizowaną posiadłość przekazano Państwowemu Ośrodkowi Hodowli Zarodowej z Łagiewnik. W 1968 roku w pałacu mieściły się biura i mieszkania pracowników tego przedsiębiorstwa. W tym czasie stan zabytku określono jako średni. W 1972r. przeprowadzono kapitalny remont budynku. W następnych latach folwark wraz z pałacem dostały się pod zarząd Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Od 1997 pałac jest własnością prywatną. Właściciel w latach 1997-1998 prowadził prace remontowe. Teren wokół rezydencji ogrodzony, budynek można zobaczyć tylko z zewnątrz, z niedużej odległości, jednak nie ze wszystkich stron. Obecnie zabudowania gospodarcze dawnego folwarku wykorzystuje Przedsiębiorstwo Rolne Handlowo-Usługowe Karolin Sp. z o.o.