A A A
  • Pałac w Dankowicach
    Pałac w Dankowicach

Pałac w Dankowicach

Pałac powstał w XVIII wieku w latach 1730-1740. Architektem był prawdopodobnie Krzysztof Hacker budowniczy wrocławski. Zasadniczy budynek jest barokowy (obecnie w ruinie). Gruntownie przebudowany w pierwszej ćwierci XIX wieku w duchu neoklasycyzmu. Przybudówka powstała w końcu lat 70-tych XIX wieku jako osobne mieszkanie dla zarządcy majątku (obecnie zamieszkała). Ostatnia przebudowa nastąpiła na początku XX wieku. Pałac ma konstrukcje murowaną. Obecnie jest w ruinie bez dachu, z zawalonymi stropami i zasypanym wejściem do piwnic.