A A A

Krzyże pokutne, kapliczki przydrożne

 • Kamienna Kapliczka w Glinicy

  Kapliczka pojednawcza Glinica

   

   

  KAMIENNA KAPLICZKA POJEDNAWCZA W GLINICY 

  Kaplica przydrożna z figurą Matki Boskiej została wybudowana pod koniec XVIII w. Pod drewnianym słupkiem z półką na kwiaty ukryty jest ryt miecza wskazujący na pokutny charakter kapliczki.

 • Krzyż pokutny w Wilczkowicach

  Krzyże pokutne w Glinicy i Wilczkowicach

  Stoi przy murach kościoła w Wilczkowicach. Jest to prawie dwumetrowy, granitowy, łaciński krzyż. Najprawdopodobniej zrobiony został przez jakiegoś zbrodniarza na pokutę za swoje grzechy.

 • Płyta Kamienna z obrazem Krzyża w Jordanowie Śląskim

  Płyta kamienna (prawdopodobnie nagrobna) z rytem krzyża na murze kościelnym w Jordanowie Śląskim.

  Z reguły krzyże kamienne mają kształt prostokątnej płyty z wyrytym krzyżem typu łacińskiego, maltańskiego, barokowego lub kotwicowego, której wysokość rzadko przekracza 1,5 metra. Często towarzyszą im ryty przedstawiające różne rodzaje broni, narzędzi, względnie krótszych lub dłuższych napisów.

  Ich powstanie według niektórych badaczy mogło być związane z funkcjami nagrobnymi. Generalnie jednak znaczna większość kamieni krzyżowych została wystawiona w celach upamiętniających czyjąś gwałtowną i niespodziewaną śmierć. Potwierdzają to napisy mówiące o tragicznie zmarłych osobach w wyniku nagłych okoliczności, np.: utopienie, porażenie piorunem. Oprócz napisów kamiennie krzyżowe są bogato opatrzone różnorakimi rytami i znakami, np: miecz, topór, włócznia, strzała, kielich, hostia, czy postacie ludzkie. Bardziej osobliwe to przedstawienia koła od wozu, pistoletu, strzelby, noży i... wiader do noszenia wody. Niejednokrotnie na jednym obiekcie uwidoczniona kilka różnych rytów, np.: włócznia, topór, miecz.