A A A

Gmina Jordanów Śląski wita na portalu IT

 

  „Naszym głównym zadaniem,      

 jest nie patrzeć co rysuje się niejasno w dali,      

 lecz zająć się tym co wyraźnie mamy obok siebie.”  

                                                                                                        Thomas Cartyle     

 

  Dlaczego MY?

 

Położenie i zasięg terytorialny gminy Jordanów Śląski

         Gmina Jordanów Śląski leży w środkowej części województwa dolnośląskiego, w odległości ok. 30 km na południowy zachód od Wrocławia, na terenie powiatu wrocławskiego. Teren gminy przecięty jest drogą  krajową nr 8, szlakiem komunikacyjnym o znaczeniu międzynarodowym, łączącym stolicę województwa dolnośląskiego z Republiką Czeską. W odległości 20 km od granic gminnych szerokim pasmem rysuje się autostrada A4, będąca łącznikiem województwa z Niemcami.  Około 17 km od Jordanowa Śląskiego przebiega węzeł obwodnicy autostradowej, przecinającej drogę ekspresową S9 w kierunku Poznania, kończacy się połączeniem z drogą ekspresową S8, będącą kontynuacją trasy autostrady w stronę Łodzi, Warszawy i Białegostoku. Nasze sąsiedztwo, to od strony południowej gmina Łagiewniki, od wschodniej gminy Borów i Kondratowice, od zachodniej pięknie położona w obszarze Ślężańskiego Parku Krajobrazowego gmina Sobótka, od północnej  prężnie rozwijająca się gospodarczo gmina Kobierzyce.

Dogodne warunki położenia sprzyjają rozwojowi gospodarczemu regionu.

 

 W sercu Europy:

 Droga główna: odległość 20 km – Autostrada A-4 (Berlin – Wrocław – Kraków - Kijów).

Droga Krajowa: odległość 0 km numer 8.

Lotnisko pasażerskie: odległość 35 km od Wrocławia (30 min. drogi z bardzo dogodnym dojazdem), zapewniające bezpośrednie połączenia z Warszawą, Frankfurtem nad Menem, Kolonią, Kopenhagą, Londynem, Dublinem, Liverpoolem.

Miasto wojewódzkie: odległość 29 km – Wrocław.

Stolice Europejskie: odległość 350 km - Warszawa, 320 km - Berlin, 390 km - Wiedeń, 270 km – Praga.

Granica z Czechami: odległość 60 km.

Granica z Niemcami: odległość 140 km.

 

Głównym ośrodkiem obsługi gminy jest Jordanów Śląski - wieś gminna, która pełni funkcje administracyjne  i usługowo – handlowe, ale gmina to nie tylko Jordanów Śląski. Jej obszar tworzy także 13 wsi, a wśród nich:, Wilczkowice, Popowice, Dankowice, Glinica, Janówek, Winna Góra, Tomice, Piotrówek, Mleczna, Jezierzyce Wielkie, Pożarzyce i Biskupice. Powierzchnia gminy to 5662ha (57 km2), z czego 196 ha stanowi własność gminy. Gmina liczy 3112 mieszkańców (wg danych na dzień 31.01.2013 r.), a gęstość zaludnienia wynosi 58 osób na km2

Dodatkowe walory krajobrazowo-przyrodnicze gminy stanowią o potencjalnych możliwościach rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnej.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia naszej gminy!!!

 

 

Dojazd: komunikacja prywatna, publiczna z dworca autobusowego w kierunku Dzierżoniowa.

  

Strona www: www.jordanowslaski.pl