Przyroda

 • Parki krajobrazowe

  Krajobrazowy Park Gór Sowich

  Obszar Masywu Gór Sowich


  Powierzchnia parku na terenie gminy wynosi 326,04 ha, przy ogólnej powierzchni parku 8140,67 ha. Obejmuje swoimi granicami najwyższą część Sudetów Środkowych z główną kulminacją Wielką Sową Park utworzony w celu zachowania przyrodniczych, kulturowych i estetycznych walorów masywu Gór Sowich, oraz dla stworzenia przybywającym do parku godziwych warunków do wypoczynku rekreacji. Góry Sowie zostały wyznaczone jako specjalny obszar ochrony siedlisk – Ostoja Nietoperzy Gór Sowich w ramach Europejskiej Sieci Natura 2000.


   

  Ślężański Park Krajobrazowy

  Obszar Masywu Ślęży  Obecnie północna część gminy Dzierżoniów położona jest w obszarze Ślężańskiego Parku Krajobrazowego oraz jego otuliny. W granicach otuliny położone są następujące miejscowości Jędrzejowie, i Książnica oraz północna część miejscowości Kiełczyn. Całkowita powierzchnia parku wynosi 8190 ha. Powierzchnia otuliny wynosi 7450 ha. Masyw Ślęży i Wzgórza Kiełczyńskie zostały wyznaczone jako specjalne obszary ochrony siedlisk w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.